Språket är lustgård - G18

07 April 2019, 15:00 - 16:30

Skådespelarna Stina Ekblad och Ylva Ekblad djupdyker i Nobelpristagaren Harry Martinsons texter.  

En fest för poesi och tanke - när daggdroppen speglar kosmos.

Normalpris 22 e | pensionärer 18 e | studerande & arbetslösa & teater/bransch 12 e 


Plats
G18
Georgsgatan 18, Helsingfors


Arrangör
Klockriketeatern