Julius Caesar

13 November 2020 kl. 19.00–21.00

Makt, ära, maskulinitet och glitter-toga. En karnevalistisk föreställning som lyfter fram en spegel mot 2020-talet, samtidigt som den är trogen Shakespeares originaltext och språk.

Produktion: Klockriketeatern & Sirius Teatern

Språk: svenska

Konstnärlig arbetsgrupp:
CARL ALM, PER EHRSTRÖM, KRISTIAN EKHOLM, WILHELM GROTENFELT, MINNI GRÅHN, TUULI HEINONEN, PAUL HOLLÄNDER, MILLA MARTIKAINEN, LIISA PESONEN, MATTI RAITA, JOHANNA AF SCHULTÉNPlats
Teaterhuset Universum
Styrmansgatan 13
00150 Helsingfors


Arrangör
Klockriketeatern