Ungdomar formar om Nordsjö - konststig förverkligas i maj

11.04.2017 kl. 08:55
Klockriketeatern har tillsammans med ungdomar i Nordsjö producerat en konststig,
som leder besökaren på en upptäcktsfärd genom gamla Nordsjö. Konststigen är en del
av Helsingforsmodellen.

Konststigen är uppbyggd kring konstverk skapade av traktens ungdomar. Verken tangerar teman som tid, dåtid, framtid, minnen och alltings ände - samtidigt påminner de om det lokala kulturarvet och de vardagliga lager av tid vi ser runt oss.

Bland konstverken finns skrivet material, videoinstallationer, ljudvärldar och monologer som uppförs live. Verken visar på den stora diversitet av kreativa unga som finns i Nordsjö.

Konststigen är en del av Ihmisen mittainen Vuosaari -evenemanget och starterna sker på fredag 12.5 klockan 17 & 17.30 och på lördag 13.5 klockan 11 & 11.30 från Nordhuset, Mosaiktorget 2.

För att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av konststigen måste vi begränsa gruppernas storlek. På grund av det här ber vi om anmälningar på förhand, senast 10.5, på adressen catariina.salo(at)gmail.com. Meddela ditt namn, din adress och skriv “Konststig, Nordsjö” i subjectfältet.

Stigen förverkligas med hjälp av Vuosaaren peruskoulu, Debora-hanke, Meri-Rastilan nuorisotalo, Vuosaari-Seura och Lähiöasema.

Gömda Nordsjö-projektet är en del av Helsingforsmodellen, vars målsättning är att skapa en bättre balans och en mångfald i konst- och kulturutbudet i de olika stadsdelarna. Konststigen är avgiftsfri och räcker ca 2 timmar. Följ evenemanget på instagram @katkettyvuosaari.

Catariina Salo