Grattis Nordsjö, årets stadsdel!

16.08.2017 kl. 09:38
Den 11 augusti 2017 utsåg Finlands Hembygdsförbund Nordsjö till årets stadsdel. På Klockriketeatern är vi både glada och stolta över utmärkelsen och vill framföra våra varmaste gratulationer till Nordsjö!

Den 11 augusti 2017 utsåg Finlands Hembygdsförbund Nordsjö till årets stadsdel. På Klockriketeatern är vi både glada och stolta över utmärkelsen och vill framföra våra varmaste gratulationer till Nordsjö!

Under hösten 2016 och våren 2017 ordnade Klockriketeatern workshoppar på olika håll i Nordsjö med omnejd, bland annat besökte vi Vuosaaren peruskoulu under en veckas tid och gjorde videor och skrev historier. Verken från dessa workshoppar gjordes i maj 2017 till en konststig som gick genom Nordsjö, där flera grupper deltog i den guidade vandringen.

Den här hösten vandrar Klockriketeatern vidare mot Rastböle för att fortsätta samhällskonstprojektet. KulttuuriX - Kulturkrysset är en vecka lång kulturfestival som når sin kulmen den 9 september, då en kulturvandring startar från Sjökulla torp.

Grattis igen Nordsjö! Här hittar du Finlands Hembygsförbunds pressmeddelande, på finska.

 

Catariina Salo