Gömda Nordsjö-galleri

25 Maj 2018, 17:00 - 30 Maj 2018, 18:00

Gömda Nordsjö -galleri

Samhällskonst: Installation

Vi omringas av ett okontrollerbart nät av spår, som vi ofta inte lägger märke till. Stadspaneringen leder oss längs vissa rutter, men hurdana rutter uppstår i spårens värld? Vi vill fästa blicken vid saker som ofta passerar obemärkta i vardagen, sådant som lätt klassas som värdelöst och onödigt.

Under projektet Gömda Nordsjö 2018 gör elever från Aurinkolahden peruskoulu under ledning av Petra Vehviläinen små arkeologiska upptäcktsresor i Nordsjö. Utgående från sina fynd skapar eleverna ett stort nät som innehåller deras promenadrutter i näromgivningen samt spår som de upptäckt.

Vernissage den 25.5.2018 klockan 17-19 i köpcentret Columbus, ingång från Nordhusets sida. Välkommen!

Gömda Nordsjö är en del av Helsingforsmodellen. Under 2017 skapade Klockrike bland annat två konststigar i mellersta Nordsjö och Havsrastböle.


Plats
Columbus
Vuotie 45

Arrangör
Klockriketeatern