Samtal om hållbarhet och scenkonst

20.10.2022 kl. 16:00
Professor emerita i hållbar utveckling Kristina Lindström samtalar med teaterchef & regissör Dan Henriksson onsdagen den 2 november kl. 18 i Borgå konsthall.

Det stora temat för Klockriketeaterns säsong är hållbarhet. Dalen. På Jorden. granskar det planetära nödläget med scenkonstens medel. Dessutom ordnar Klockriketeatern samtal och seminarier.

Inför den sista föreställningen av Dalen. På Jorden. möts Kristina Lindström, professor emerita i hållbar utveckling, och teaterchef Dan Henriksson i ett samtal.

– Det är fantastiskt att vi får höra Kristina Lindström, säger Dan Henriksson, regissör för Dalen. På Jorden. Det är vetenskapen, hållbarhets- och klimatforskarna, som har kunskapen. På scenen kan vi bjuda tid för eftertanke och plats för känslor – det är komplexa frågor vi behöver bearbeta. Professor Lindström har bland annat föreläst om de planetära gränserna, som är en dramaturgisk nyckel till vår föreställning.

Plats: Borgå konsthall, Konstfabriken i Borgå
Tid: onsdagen den 2 november, kl. 18 – ca 18.45
Föreställningen Dalen. På Jorden. spelar sedan kl. 19 i Fabrikshallen, Konstfabriken.

Fritt inträde till evenemanget – men anmäl gärna ditt intresse till klockrike@klockrike.fi.
Klockriketeatern