Musikföreställningen Aniara gästspelar på den anrika Östersjöfestivalen i Stockholm

30.03.2023 kl. 13:00
Östersjöfestivalen är en av Europas största och ledande klassiska musikfestivaler. Klockriketeaterns och den amerikanska toppkören The Crossings musikverk Aniara –fragment ur tid och rum är ett huvudnummer under årets festival.

– Klockriketeaterns gästspel med Aniara passar som hand i handske på Östersjöfestivalen, som i över 20 år varit en plattform för storslagna upplevelser och aktuella hållbarhetsfrågor. Vi tror att Aniara kommer att slå an fler strängar på den konstnärliga lyran med musik, teater, dans och projektioner, men den lyfter också den aktuella frågan om mänsklighetens förhållande till sin planet som hotas av förstörelse, säger Emma Nyberg, projektledare för Östersjöfestivalen vid Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen.

Östersjöfestivalen ordnades första gången för 20 år sedan och är idag en av de största i sitt slag. Östersjöfestivalen 2023 har temat Hjältar & Antihjältar, som ur ett hållbarhetsperspektiv är en inspirationskälla till nya förebilder i visioner för framtiden.

Klockriketeatern producerade i samarbete med The Crossing musikverket Aniara – fragment ur tid och rum sommaren 2019. The Crossing är en av de främsta kammarkörerna i USA och flerfaldig Grammy-vinnare.

Sista chansen att uppleva Aniara

Nu återkommer succén Aniara för en storslagen final. De två allra sista chanserna att se och höra verket är den 30 augusti i Berwaldhallen under Östersjöfestivalen i Stockholm och den 1 september i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors.

– Det är fantastiskt att vi till slut spelar i Harry Martinsons hemland och i den majestätiska Berwaldhallen, säger Dan Henriksson, chef för Klockriketeatern. Östersjöfestivalen har en tradition med både storslagna konserter och dessutom ett starkt etos kring miljö och hållbarhet.

Berwardhallen, med cirka 1300 platser, är en av Sveriges viktigaste kulturinstitutioner och hemmascen för Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.

Aniara baserar sig på nobelpristagaren Harry Martinsons kosmiska berättelse och granskar mänskligheten i ett vägskäl, på flykt från en planet vi själva fördärvat.

Trots Martinsons mörka grundton är Aniara ett svindlande vackert, enastående högklassigt verk. Musiken är komponerad av den amerikanska tonsättaren Robert Maggio, till ett libretto av Dan Henriksson, chef för Klockriketeatern. Den tvärkonstnärliga konserten tar publiken på ett rymdäventyr i tid och rum.

Från konsertsal i Stockholm till kyrka i Helsingfors

– Vi valde Tempelplatsens kyrka för atmosfärens, akustikens och det speciella koppar- och glastakets skull. Associationer till rymdskeppet Aniara är naturliga, säger Henriksson. Berwaldhallen och Tempelplatsen är jämnåriga, men väldigt olika, så våra två föreställningar blir bokstavligen unika.

Biljetter till Östersjöfestivalen i Stockholm den 30 augusti
berwaldhallen.se/ostersjofestivalen

Biljetter till Tempelplatsens kyrka i Helsingfors den 1 september
klockrike.fi/aniara

Klockriketeatern