NOBELFESTEN

Den Öppna Utlysningen är nu avslutad. Vi gläder oss över den stora mängden förslag vi har fått ta del av, samt den höga kvaliteten på texterna.

Inom kort presenterar vi juryn för Nobelfesten 2024-25 och berättar mer om hur arbetet med texterna fortskrider.

De utvalda verken framförs på scen under teatersäsongen 2024-25.

Nobelförfattarna för premiärsäsongen är:

SVETLANA ALEKSIJEVITJ (2015) – för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid.

ANNIE ERNAUX (2022) – för det mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar.

SELMA LAGERLÖF (1909) – på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning.

TONI MORRISON (1993) – som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet.

HERTA MÜLLER (2009) – som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap.

Nobelfesten

Klockriketeatern introducerar i samarbete med Svenska folkskolans vänner Nobelfesten, ett nytt koncept med en serie av nyskrivna texter som framförs på svenska. Under nästa teatersäsong presenterar vi – på scen och inför publik – totalt tio nya korta texter som inspirerats av kvinnliga nobelpristagare i litteratur.

För premiärsäsongen har vi valt att bjuda in kvinnliga och icke-binära skribenter som i en växelsång med en nobelpristagare skapar en helt ny klang.

Genom en Öppen Utlysning har vi fått ta emot en stor mängd synopsis av hög kvalitet. Inom den närmaste framtiden kommer vi att presentera juryn för den här säsongen av Nobelfesten, varefter arbetet med de utvalda texterna fortsätter.


Säsongen 2024-25

Under teatersäsongen 2024–25 arrangerar vi totalt fem olika Nobelfester. Det blir fantastiska kvällar kring litteratur i olika genrer, med klassisk bildning och kulturkrockar. 

Varje kväll står en nobelpristagare och två inbjudna skribenter med varsin text i fokus. Programmet bjuder alltså på en nobelpristagare och två svar. Texterna talar för sig och kompletteras av analys, bakgrund och samtal.

De fem första nobelpristagarna är Svetlana Aleksijevitj, Annie Ernaux, Herta Müller, Toni Morrison och Selma Lagerlöf.

Nobelfesten ordnas på SFV-huset G18 i Helsingfors. Vi berättar mer om konceptet Nobelfesten och om samarbetet med SFV i början av teatersäsongen

Frågor?

Mejla oss på klockrike@klockrike.fi 
Mer om Klockriketeatern här

Nobelfesten är ett samarbete med Svenska folkskolans vänner (SFV).