Klockrike är en nomadteater, som likt Harry Martinsons luffare vandrar. Över gränser och till nya platser för att ställa frågor till oss själva och till den andra. För att främja humanistiska värderingar med scenkonsten som medel.

Klockriketeatern har undersökningen som medel och mål. Vi forskar i konstnärliga medel och mänskliga frågor. Att utveckla och fördjupa skådespelarens uttryck är en bas för verksamheten, liksom rummets möjligheter.

Harry Martinson fick Nobelpriset "för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos". Vi ser det som ett utmärkt motto för en konstnärlig teater.

Sedan januari 2016 är Klockriketeatern en nomadteater utan fast scen - världen är vår scen.

Tillgänglighet

Klockriketeatern samarbetar som nomadteater med flera olika scener.

Vi arbetar för tillgänglighet även som nomadteater bland annat genom att ingå i Nätverket för tillänglighet på teatern.

För mera information om var vi spelar och tillgänglighet kontakta teaterchefen.

Föreningen

Klockriketeatern upprätthålls av understödsföreningen Klockriketeatern r.f. 

Som medlem i Klockriketeatern r.f. får du förköpsrätt, information och medlemsbrev samt möjlighet att delta i referensgrupper på repetitioner.

Betala in medlemsavgiften - 20 euro per år - på föreningens konto: Aktia 405570-257437.
Skriv namn och e-post i meddelandefältet.

 

Klockriketeaterns verksamhet understöds av bland andra

Statens scenkonstkommission/Taike
Helsingfors kulturcentral
Svenska kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet
- samt av publiken. Tack!

 

Personal

 

Dan Henriksson
Teaterchef
Tfn: +358 407 033 008
dan.henriksson(at)klockrike.fi

Eeva Bergroth
Producent
Tfn: +358 40 4873620
eeva.bergroth(at)klockrike.fi

Matti Raita
Skådespelare
matti.raita(at)gmail.com

Carl Alm
Skådespelare
carlalm81(at)gmail.com

Julia Hovi
Projektkoordinator
julia.h.k.hovi(at)gmail.com

Ida Henrikson
Kommunikation
idahenriks(at)gmail.com

Sebastian Hornborg
Försäljningskoordinator
sebastian.f.hornborg(at)gmail.com


Styrelse

 

Mikael Paul, ordförande
Tom Grönberg

Susanna Sonninen
Ragni Grönblom-Jolly
Kirsikka Moring

Jesper Karlsson
Carl Alm

 

Bank: BIC HELSFIHH
IBAN FI03 4055 7020 0574 37
FO-nr: 1009719-2