Klockrike – Finlands internationella nomadteater

 

Vad som var frihet kunde aldrig riktigt förklaras

Harry Martinson: Vägen till Klockrike (1948)

 

Klockrike är en nomadteater, som likt Harry Martinsons luffare vandrar. Över gränser och till nya platser för att ställa frågor till oss själva och till den andra. För att främja humanistiska värderingar med scenkonsten som medel.

 

Klockriketeatern är en internationell nomadteater och en ledande fri teater i Finland, både vad gäller konstnärlig kvalitet, finansiering och mångsidighet. Vårt namn har vi från den första produktionen, Harry Martinsons Vägen till Klockrike (1991).

Sedan 2016 är Klockriketeatern en nomadteater utan fast scen – världen är vår scen. Likt Martinsons luffare vandrar vi, över gränser, till nya platser. Vi ställer frågor till oss själva och till den andre.

Klockriketeatern har undersökningen som medel och mål. Vi forskar i konstnärliga medel och mänskliga frågor. Att utveckla och fördjupa skådespelarens uttryck är en bas för verksamheten, liksom rummets möjligheter.

Harry Martinson fick Nobelpriset "för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos". Vi ser det som ett utmärkt motto för en konstnärlig teater.

Klockriketeatern arbetar på ett annorlunda sätt än en repertoarteater. Vad betyder det?  Processer ges tid, vi arbetar gärna i flera faser, med tid för mognad mellan repetitionsperioderna. Rummet förändras varje gång.  Verksamheten skiljer sig rätt mycket från år till år och det är en av orsakerna till att vi vill vara en fri teater. I framtiden kommer variationen troligen att växa. Ibland undersöker och repeterar vi mera än vi spelar och ibland kommer verksamheten att ligga mera utomlands än i Helsingfors eller Finland. Verksamheten präglas av samarbeten, både inom landet och internationellt, på många språk.

Vi har under årens lopp spelat i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Färöarna, Ryssland, Estland, Lettland, Polen, Tyskland och Belarus. I juni 2019 spelar vi i USA – Klockrike är den första finländska teatern som producerar en premiär där!

Klockrike – for the values of arts to life and society

Tillgänglighet

Klockriketeatern samarbetar som nomadteater med flera olika scener.

Vi arbetar för tillgänglighet även som nomadteater bland annat genom att ingå i Nätverket för tillänglighet på teatern.

För mera information om var vi spelar och tillgänglighet kontakta teaterchefen.

Föreningen

Klockriketeatern upprätthålls av understödsföreningen Klockriketeatern r.f. 

Som medlem i Klockriketeatern r.f. får du förköpsrätt, information och medlemsbrev samt möjlighet att delta i referensgrupper på repetitioner.

Betala in medlemsavgiften – 20 euro per år – på föreningens konto: Aktia 405570-257437.
Skriv namn och e-post i meddelandefältet.

 

Klockriketeaterns verksamhet understöds av bland andra

Statens scenkonstkommission/Taike
Helsingfors kulturcentral
Svenska kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet
- samt av publiken. Tack!

 

Personal

 

Dan Henriksson
Teaterchef
Tfn: +358 407 033 008
dan.henrik(at)icloud.com

Eeva Bergroth
Producent
Tfn: +358 40 4873620
eeva.bergroth(at)klockrike.fi

Carl Alm
Skådespelare
carlalm81(at)gmail.com

Julia Hovi
Projektkoordinator
julia.h.k.hovi(at)gmail.com

Ida Henrikson
Kommunikation
idahenriks(at)gmail.com

Sebastian Hornborg
Försäljningskoordinator
sebastian.f.hornborg(at)gmail.com


Styrelse

 

Mikael Paul, ordförande
Tom Grönberg

Susanna Sonninen
Ragni Grönblom-Jolly
Kirsikka Moring

Jesper Karlsson
Carl Alm

 

Bank: BIC HELSFIHH
IBAN FI03 4055 7020 0574 37
FO-nr: 1009719-2