Klockriketeatern
– Finlands internationella nomadteater

 

"Vad som var frihet kunde aldrig riktigt förklaras"

Harry Martinson: Vägen till Klockrike (1948)

 

Klockrike är en nomadteater, som likt Harry Martinsons luffare vandrar. Över gränser och till nya platser. För att ställa frågor till oss själva och till den andra. Vår målsättning är att skapa meningsfull scenkonst.

Klockriketeatern är en finlandssvensk teater baserad i Helsingfors. Vi är en ledande fri teater i Finland, både vad gäller konstnärlig kvalitet, finansiering och mångsidighet. Vi är en nomadteater utan fast scen – världen är vår scen. Vi samarbetar med andra teatrar, grupper och konstnärer i Finland och internationellt, på många språk. 

Vårt namn har vi från den första produktionen, Harry Martinsons Vägen till Klockrike (1991). Martinson fick Nobelpriset "för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos". Vi ser det som ett utmärkt motto för en konstnärlig teater.

Vårt uppdrag

Klockriketeatern undersöker världen omkring oss och främjar humanistiska värderingar genomsamarbete och dialog. Scenkonst av högsta kvalitet är vår främsta metod. Klockriketeaternskapar goda möten och förståelse mellan människor och omvärlden. Vi värnar bildning, kompetens och modiga försök. Vi verkar internationellt och delar gärna med oss, på många språk.

Vår vision

Klockriketeatern är en levande och internationell mötesplats för konstnärer och publik, därmeningsfull scenkonst föds ur det goda samtalet. Klockriketeaterns produktioner föds ur starka idéer och i samarbete med de främsta inom den internationella scenkonsten. Vi undersökerkomplexa frågor och spelar för en entusiastisk publik på flera språk både i Finland och globalt.

Språk och publik

Våra djupaste rötter ligger i det svenska språket och idag stärker vi den språkliga identiteten genom att även arbeta över språkgränser. Flerspråkigheten är ett strategiskt val. Klockriketeaterns publikmöten sker i samband med scenkonst, seminarier och samtal. Vi samarbetar regelbundet med konstnärer och grupper från andra länder och kulturer.

En stark och fri teater

Klockriketeatern är en trovärdig och respekterad fri teater. Teaterns ekonomi är stabil, vilket möjliggör både omfattande projekt och en stor skara frilansmedarbetare vid sidan av den ordinarie personalen. Vi samarbetar mycket och delar gärna med oss av resurser och erfarenheter. Samarbete är ett ideologiskt val – det är för oss ett sätt att arbeta för fred. Vi samarbetar med organisationer och individer ur olika kulturer och sammanhang.

Klockriketeatern upprätthålls av understödsföreningen Klockriketeatern r.f.

Jämställdhet

På Klockriketeatern verkar vi för jämställdhet och jämlikhet. Vi tål varken diskriminering på grund av kön, religion, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, språk, social bakgrund eller trakasserier av någon art. Teatern har en jämställdhetsplan och en pågående diskussion kring att förebygga all slags diskriminering sedan många år tillbaka. Alla som jobbar med oss tar del av jämställdhetsplanen och den uppdateras kontinuerligt. Vi har en arbetsgrupp kring jämställdhet bestående av anställda vid teatern, samt en extern kontaktperson i frågor om diskriminering (medlem i teaterns styrelse) som vem som helst av våra anställda, frilansare eller andra medarbetare kan vara i kontakt med. Frågor om all slags diskriminering tas på allvar och sköts förtroligt och med låg tröskel. Vi granskar årligen intern statistik och data för jämställdhet.

Mångfald & tillgänglighet

Klockriketeaterns val av repertoar och samarbetsparter visar på vårt intresse för frågor om mångfald, för granskande av maktstrukturer och för att korsa gränser mellan människor, kulturer och språk. I och med att Klockriketeatern är en svenskspråkig teater i Finland jobbar vi dagligen med minoritetsfrågor. Den språkliga mångfalden och gränsöverskridande samarbeten är en viktig del av vårt ethos.

Klockriketeatern samarbetar som nomadteater med flera olika scener. Vi arbetar för tillgänglighet även som nomadteater bland annat genom att ingå i Nätverket för tillänglighet på teatern. Om den fysiska tillgängligheten informerar vi i samband med varje enskild produktion.

Antirasistiskt arbete

Kampanjen Call for action inspirerade oss att ytterligare ta tag i frågor kring aktiva antirasistiska strategier, förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande. Vi vill utvecklavår kompetens kring jämställdhet och antirasistiska strategier och identifiera vår egen begränsade synvinkel. Vi vill gärna vara med om att arrangera utbildning kring antirasism och förebyggande av diskriminering för våra egna anställda samt för helateatertältet tillsammans med teaterbranschens organisationer. Vi strävar aktivt efter samarbete med sakkunniga och expertorganisationer. Läs mer här.

Kontakt

E-post: klockriketeatern@gmail.com

Vårt kontor ligger i SFV-huset G18 på Georgsgatan i Helsingfors

Vår postadress är Brobacken 4/2 06100 Borgå

Klockriketeaterns verksamhet
understöds av bland andra

Statens scenkonstkommission/Taike
Helsingfors kulturcentral
Svenska kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet
– samt av publiken. Tack!

 

Klockrike – for the Values of Art to Life and Society

 

Personal

 


Dan Henriksson
Teaterchef
Tfn: +358 407 033 008
dan.henrik@icloud.com


Eeva Bergroth
Chefsproducent
Tfn: +358 40 4873620
eeva.bergroth@gmail.com


Carl Alm

Skådespelare
carlalm81@gmail.com


Julia Hovi

Producent
julia.h.k.hovi@gmail.com


Sebastian Hornborg

Producent
sebastian.f.hornborg@gmail.com


Ida Rosenblad

Kommunikatör
ida.m.m.rosenblad@gmail.com
040 8484 585


Nils Krogell
Grafiker


Styrelse

 

Mikael Paul, ordförande
Susanna Sonninen
Ragni Grönblom-Jolly
Kirsikka Moring

Jesper Karlsson
Carl Alm

 

Bank: BIC HELSFIHH
IBAN FI03 4055 7020 0574 37
FO-nr: 1009719-2