Klockriketeatern
– Finlands internationella nomadteater

 

"Vad som var frihet kunde aldrig riktigt förklaras"

Harry Martinson: Vägen till Klockrike (1948)

 

Klockrike är en nomadteater, som likt Harry Martinsons luffare vandrar. Över gränser och till nya platser. För att ställa frågor till oss själva och till den andra. Vår målsättning är att skapa meningsfull scenkonst.

Klockriketeatern är en finlandssvensk teater baserad i Helsingfors. Vi är en nomadteater utan fast scen – världen är vår scen. Vi samarbetar med andra teatrar, grupper och konstnärer i Finland och internationellt, på många språk. 

Vårt namn har vi från den första produktionen, Harry Martinsons Vägen till Klockrike (1991). Martinson fick Nobelpriset "för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos". Vi ser det som ett utmärkt motto för en konstnärlig teater.

Klockriketeatern är en trovärdig och respekterad aktör inom kulturfältet och från år 2022 även en statsandelsteater. Teaterns ekonomi är stabil, vilket möjliggör både omfattande projekt och en stor skara frilansmedarbetare vid sidan av den ordinarie personalen. Vi samarbetar mycket och delar gärna med oss av resurser och erfarenheter. Samarbete är ett ideologiskt val – det är för oss ett sätt att arbeta för fred. Vi samarbetar med organisationer och individer ur olika kulturer och sammanhang.

Klockriketeatern rf är sedan 1995 en registrerad förening.

Bli medlem 

LÄS VÅRA VERKSAMHETSBERÄTTELSER

 

Vårt uppdrag

Klockriketeatern undersöker världen omkring oss och främjar humanistiska värderingar genom samarbete och dialog. Scenkonst av högsta kvalitet är vår främsta metod. Klockriketeatern skapar goda möten och förståelse mellan människor och omvärlden. Vi värnar bildning, kompetens och modiga försök. Vi verkar internationellt och delar gärna med oss, på många språk.

Vår vision

Klockriketeatern är en levande och internationell mötesplats för konstnärer och publik, därmeningsfull scenkonst föds ur det goda samtalet. Klockriketeaterns produktioner föds ur starka idéer och i samarbete med de främsta inom den internationella scenkonsten. Vi undersökerkomplexa frågor och spelar för en entusiastisk publik på flera språk både i Finland och globalt.

Språk och publik

Våra djupaste rötter ligger i det svenska språket och idag stärker vi den språkliga identiteten genom att även arbeta över språkgränser. Flerspråkigheten är ett strategiskt val. 

Läs vår bok om flerspråkig teater här.

Klockriketeaterns publikmöten sker i samband med scenkonst, seminarier och samtal samt på sociala medier. Vi samarbetar regelbundet med konstnärer och grupper från andra länder och kulturer.

Jämställdhet & antirasistiskt arbete

På Klockriketeatern verkar vi aktivt för jämställdhet och jämlikhet. Vi tål varken diskriminering på grund av könsidentitet, religion, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, språk, social bakgrund, funktionsvariaton eller trakasserier av någon art.

Teatern har en jämställdhetsplan som uppdateras regelbundet och en pågående diskussion kring att förebygga all slags diskriminering sedan många år tillbaka. Alla som jobbar med oss tar del av jämställdhetsplanen och den uppdateras kontinuerligt. Vi har en arbetsgrupp kring jämställdhet bestående av anställda vid teatern, samt en extern kontaktperson i frågor om diskriminering (medlem i teaterns styrelse) som vem som helst av våra anställda, frilansare eller andra medarbetare kan vara i kontakt med. Frågor om all slags diskriminering tas på allvar och sköts förtroligt och med låg tröskel. Vi granskar årligen intern statistik och data för jämställdhet.

Ta del av Klockriketeaterns jämställdhetsplan här. 

Kampanjen Call for action inspirerade oss att ytterligare ta tag i frågor kring aktiva antirasistiska strategier, förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande. Vi vill utvecklavår kompetens kring jämställdhet och antirasistiska strategier och identifiera vår egen begränsade synvinkel.

Läs mer om vårt antirasistiska arbete här.

Mångfald & tillgänglighet

Klockriketeaterns val av repertoar och samarbetsparter visar på vårt intresse för frågor om mångfald, för granskande av maktstrukturer och för att korsa gränser mellan människor, kulturer och språk. I och med att Klockriketeatern är en svenskspråkig teater i Finland jobbar vi dagligen med minoritetsfrågor. Den språkliga mångfalden och gränsöverskridande samarbeten är en viktig del av vårt ethos.

Klockriketeatern samarbetar som nomadteater med flera olika scener. Om den fysiska tillgängligheten informerar vi i samband med varje enskild produktion.

Klockriketeaterns verksamhet understöds av bland andra

Undervisnings- och kulturministeriet
Helsingfors stad (kultur & fritid)
Svenska kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet
– samt av publiken. Tack!

konstsamfundets logo

 

Klockrike – for the Value of Art in Life and Society

 

Kontakt

Du når oss på: förnamn@klockrike.fi eller klockrike@klockrike.fi

Vi är nomader: Kom ihåg att kontrollera den aktuella föreställningens spelplats!

Vårt kontor ligger i SFV-huset G18 på Georgsgatan 18 i Helsingfors
(ingen föreställningsverksamhet)

Vår postadress är Brobacken 4/2 06100 Borgå

BILJETTFÖRSÄLJNINGENS KONTAKTINFORMATION

Per e-post: klockrike@klockrike.fi
Vi svarar inom två vardagar.

Per telefon: +358(0)40 840 1938
Vardagar kl. 10–14
Lördagar då vi spelar föreställning (13.7, 20.7 och 27.7), kl. 10–14
1 timme innan föreställning.
 

Personal

 

dan_henriksson
Dan Henriksson
Teaterchef
+358 407 033 008
dan@klockrike.fi

carl_alm
Carl Alm
Skådespelare
carl@klockrike.fi


Irina Duskova

Chefsroducent
irina@klockrike.fi

ida_rosenblad
Ida Rosenblad
Kommunikationschef
ida@klockrike.fi
040 8484 585

kristina_gronqvist_bonsdorff
Kristina Grönqvist von
Bonsdorff

Kommunikatör
kristina@klockrike.fi
040 8401 938
 

ella_slunga
Ella Slunga
Marknadsförare
ella@klockrike.fi

nils_krogell
Nils Krogell
Grafiker
nils@klockrike.fi

darina_rodionova
Darina Rodionova
Digital content creator


Styrelse

Jesper Karlsson, ordförande
Ragni Grönblom-Jolly
Tomas Järvinen
Kirsikka Moring
Kristina Grönqvist von Bonsdorff

Fakturering

Klockriketeatern rf
Brobacken 4/2
06100 Borgå, Finland
BIC: HELSFIHH
IBAN: FI03 4055 7020 0574 37
FO-nummer: 1009719-2