KLOCKRIKETEATERN r.f. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

02.04.2019 kl. 13:43
Klockriketeatern r.f. håller årsmöte tisdagen den 23 april 2019 kl. 17.30. Platsen är SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden.

Efter årsmötet en presentation av projektet Aniara – fragment ur tid och tum och Aniara fragment-magasinet, samt Klockriketeaterns färska bok Språket som lustgård – Tankar och erfarenheter kring teater & mångspråkighet.

Välkommen!

Med tanke på serveringen vänligen anmäl Dej senast den 22.4: biljetter@klockrike.fi