Vad är ett gott liv? 
Nordsjö 21 – en höstfestival


Klockriketeatern, KOM-teatern och Finlands fotografiska museum har i sex års tid arrangerat konst- och kulturupplevelser på olika håll i Nordsjö. Tillsammans med lokala aktörer och invånare har vi bland annat undersökt vad ett gott liv innebär.

I höst kulminerar samarbetet i en festival bestående av olika evenemang. Under hela hösten gör vi en djupdykning i nordsjöbornas betraktelser kring framtiden och det förflutna. Olika platser väcks till liv genom berättelser och tillsammans får vi njuta av konstupplevelser i de mörka höstkvällarna. 

Material från Nordsjö 21-projektet har också samlats till en publikation som utkom både digitalt och i tryckt format i oktober 2021.

LÄS NORDSJÖ 21 -PUBLIKATIONEN HÄR

 

 

PROGRAM HÖSTEN 2021


Alla evenemang har fritt inträde!

DANSAR MED TRÄD

Tid:
den 15.8 kl 16-17 

Plats: Trutholmsparken (Lokkisaarenpuisto), Nordsjö

Koncept och regi: Jenni Bergius, Maaretta Riionheimo

Musiker: Natalia Castrillón, Eero Tikkanen, Kaisa Siirala, Juha Kujanpää, João Luis Lopes

Dansare: Sibiry Konate, Verna Laine, Anna Lehtonen

Invigningsfest: Dansar med träd

Ett ode till naturen och mötet med den andra, lyssnandet och den delade glädjen. Trutholmsparkens mossiga björk, de massiva tallarna, den sega enen, de bugande pilträden och de melankoliska granarna bjuder upp till dans. Vindens och fåglarnas sång blandas med tonerna av harpa, kontrabas, saxofon, harmonium och trummor. På trädens grenar svävar flygdansare.

Tanssii puiden kanssa

PÄÄHENKILÖT

Premiär:
den 1.10 kl 18

Plats: Nordhuset, Mosaiktorget 2, Nordsjö

Språk: finska
 

Intervjuer: Maaretta Riionheimo & Julia Hovi

Text: Jenni Bergius

Regi, bild och klipp: Antti Kujanpää

Musik: Juha Kujanpää

Berättare: Carl Alm

Skådespelare: Teatteri IHME

Producenter: Julia Hovi & Sebastian Hornborg / Klockriketeatern

Vi tackar gänget vid Kangaslampi damm

 

Kortfilmen Päähenkilöt

“Här sitter jag. Alltid. Den här dammen är mitt vardagsrum.”

I norra Nordsjö, nära det gamla köpcentret, ligger Kangaslampi damm. Vid dammens stränder finns två bryggor. Här samlas ofta ett gäng mänskor, vars liv på olika sätt har lett dem hit. Arbetsgruppen bakom Nordsjö 21 begav sej för att stifta bekantskap med dessa personer. När kylan smög sej på fortsatte utbytet av livshistorier i den lokala puben.

Ur de här samtalen föddes kortfilmen Päähenkilöt, “Huvudpersonerna”, som följer dammens gårdskarl – en halvfiktiv karaktär – på äventyr genom norra Nordsjö.

Klicka på CC för textning på svenska eller engelska.

ZON V
 

Premiär: 11.10.2021 (fullbokad)

Föreställningar: 14.10–31.10.2021 – to, fre, lö kl 18 & kl 20, sö kl 18

Plats: Nordsjö gamla gymnasium, Nordsjövägen 7, Nordsjö

Längd: ca 1,5 h

Språk: ordlös/mångspråkig

Tillgänglighet: Det är möjligt att röra sej med rullstol i utrymmet


Koncept och förverkligande: KOKIMO 

KOKIMOs arbetsgrupp i verket: Jani Hietanen, Raisa Kilpeläinen, Viljami Lehtonen, Anna Murtola, Veera-Maija Murtola, Anna Pöllänen

Andra medlemmar i installationens arbetsgrupp: Kastehelmi Korpijaakko, Noora Sandgren, Liisa Söderlund, Carl Alm, Dan Henriksson

Samhällskonstnärligt arbete och materialinsamling: Jenni Bergius, Julia Hovi, Kastehelmi Korpijaakko, Liisa Söderlund, Maaretta Riionheimo, Noora Sandgren, Rosa Maria Perä

Produktion: Klockriketeatern

Producent: Julia Hovi

Teknisk producent: Niko Mattila

 

Vyöhyke V | Zon V | Tsooni V | Зона B | Aagga V | V منطقة

Övergivna rum, hittade rum, mellanrum.
Ett välbekant, okänt och ständigt föränderligt område och tillstånd.
Zon V är en resa till det förflutna, till nuet, till framtiden, till olika liv och verkligheter.
Zon V är inre spektakel på sinnets scener!

Den här platssensitiva föreställningen & installationen är ett samarbete med konstnärsgruppen KOKIMO och baserar sej på iakttagelser, associationer och möten. Verket utspelar sig & inspireras av det gamla gymnasiet i Nordsjö. Den så gott som övergivna och rivningsklara skolan, byggd år 1976, blir nu centrum för en unik konstupplevelse.

Zon V tar avstamp i nordsjöbornas egna berättelser, känslor och verkligheter och uppmuntrar publiken till att reflektera kring sitt eget förhållande till minnen och förhoppningar samt till den omgivande verkligheten i konstant förändring.

Publiken får röra sej som på en utställning, verket äger rum inomhus. Info finns på många språk.

Föreställningen är gratis, men kräver förhandsanmälan
Det finns ett begränsat antal platser som fylls i anmälningsordning

Vyöhyke V | Zon V

Verket är ett samarbete med konstnärskollektivet KOKIMO, grundat år 2010. I sina verk undersöker och observerar KOKIMO förhållanden till omgivning, utrymmen, situationer och verkligheter. Medlemmarna i KOKIMO är proffs inom teater, scenkonst, bildkonst och musik.

KANGASLAMMEN RANNAT
 

Tid: den 21.11.2021 kl 16-19

Plats: Svartviksvägen/Kallviksvägen, Norra Nordsjö, Helsingfors

Biljetter: Tillställningen är gratis och öppen för alla. Anmälan till ljusworkshopen på plats (från och med 15:45)

 

Musik: Juha Kujanpää

Text: Kastehelmi Korpijaakko

Regi: Dan Henriksson

Kör: Discantus

Körledare: Nina Melasalmi

Saxsofon: Kaisa Siirala

Skådespelare: Carl Alm

Ljusworkshop: Laura Pokela

Ljuskonstverk & teknisk producent: Niko Mattila

Konstpaviljonger: Jenni Bergius, Laura Pokela, Maaretta Riionheimo

Producenter: Sebastian Hornborg, Julia Hovi

Produktion: Klockriketeatern, tillsammans med KOM-teatern och Finlands fotografiska museum

I samarbete med ljusfestivalen i Norra Nordsjö

Kangaslammen rannat – urpremiär för flerkonstnärligt körverk under Nordsjö ljusfestival

Musik, poesi, ljusworkshop, ett unikt ljuskonstverk, minnen och fotografier

Kom och upplev det här unika utomhusevenemanget, förverkligat av ca 50 konstnärer i Ilveskorpiparkens vackra miljö!

Kangaslammen rannat är namnet på det nyskrivna körverket som nu får sin urpremiär vid dammen med samma namn. I novembermörkret firar vi det som varit och blickar mot det nya ljuset. Under det tre timmar långa evenmanget får vi, förutom musikverket, också ta del av en ljusworkshop och ett unikt ljuskonstverk i intill rhododendronparken.

Dessutom speglas nordsjöbornas minnen och tankar i ljuspaviljonger längs dammens stränder. I konstpaviljongerna får publiken reflektera kring hopp men också vad det innebär att ge upp något, via lekar med ljus och skugga. Samtidigt tar vi avsked av det sexåriga projektet i Nordsjö tillsammans med områdets fantastiska invårnare. Från en roddbåt mitt i den mörka sjön ekar de längtansfulla tonerna av en saxofon, medan mystiska ljusvarelser väcker liv i dammens ande. Via minnen leder de oss mot vårens ljus.

Verket är en del av ljusfestivalen i Norra Nordsjö.

BILDER

 

Nordsjö Ljusfestival – PROGRAM den 21.11.2021 kl 16-19

kl 16-18:30 Ljusworkshop med Laura Pokela, anmälningar på plats fr.o.m. kl 15:45 | Ilveskorpiparken

kl 16.30 Musikföreställning: Kangaslammen rannat – Klockriketeatern & Discantus | Ilveskorpiparken

kl 17:30 Musik: Lammen taikaa – Kaisa Siirala, saxofon & kören Discantus | Ilveskorpiparken

kl 18.30  Musikföreställning: Kangaslammen rannat – Klockriketeatern & Discantus | Ilveskorpiparken

Längs med Kangaslampi damm finns konstpaviljonger som speglar nordsjöbornas minnen och förhoppningar, som en del av Nordsjö 21 -projektets program

NORDSJÖ 21Dansen "Den döende svanen" på byggarbetsplatsen vid Nordsjö nya gymnasium i juni 2019. Bild: Kastehelmi Korpijaakko.

Klockriketeatern jobbar tillsammans med KOM-teatern och Finlands fotografiska museum kring det tvärkonstnärliga projektet Nordsjö 21. Det treåriga projektet (2019-2021) förverkligas som en del av Helsingfors kultur- och fritidssektors Helsingforsmodell och är en fortsättning på projektet Gömda Nordsjö (2016-2018).

Nordsjö 21 sammanför lokala aktörer kring tvärkonstnärlig verksamhet, konstworkshops, stads- och byevenemang samt konst i offentliga rum. År 2021 skapas en föreställning utgående från det material och de idéer som samlats in under verksamhetsåren. 

Målet med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat. Konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar. Kulturens tillgänglighet stärks genom att skapa nya verksamhetsmodeller i samarbete med aktörer inom området och konstinstitutioner. 

Om du är intresserad av att samarbeta med oss, ta kontakt!

På Klockriketeatern är det producent Julia Hovi som ansvarar för projektet:
julia.h.k.hovi@gmail.com

 

 


Bild: Kastehelmi Korpijaakko


FOTOUTSTÄLLNING: DET NYA VANLIGA 

Vad är ett gott liv då något nytt och obekant förändrar tillvaron totalt. Fotoutställingen Det nya vanliga tar i december 2020 över köpcentret Columbus i Nordsjö. Columbus är tillgängligt för alla och det går att se utställningen till exempel i samband med att man handlar.

Under våren 2020 fick nästan alla anpassa sej till en helt ny tillvaro. I olika workshops i samarbete med Nordsjö 21 tog sej nordsjöborna modigt an projektet att föreviga sin nya vardag och de förändringar den medfört. Under det gemensamma fotoprojektet märkte vi att bilderna kan fungera som broar mellan människor på distans. Det blev tydligt hur viktigt det är att dela vardagens små detaljer med varandra. Samtidigt har nordsjöborna kanske mer än vanligt kunnat njuta av närmiljön och visat uppskattning för vad naturen kan erbjuda i den nya vardagen.


Bild: Juhani Greinert, Doften av mat

LJUSETS FEST 2020 

Den 15 november deltog Nordsjö 21 åter i den årliga Ljusfesten i Nordsjö, denna gång tillsammans med ljuskonstnären Otso Vartiainen.

Ljuskonstverket Remember me bestod av en ljuskrona på den lilla ön i Kangaslampi damm, samt olika ljuskällor som letade efter varann i vattnet.

I en bok vid bryggan fick publiken skriva vad de är villiga att ge upp. 

VIRTUELLT FOTOALBUM

Under året 2019 och våren 2020 har Nordsjö 21 besökt olika mänskors hem i Nordsjö. Nordsjöborna har berättat om sina liv, via fotoalbum och betydelsefulla föremål i sina hem. På grund av undantagstillståndet och coronaviruspandemin tvingades många av deltagarna isolera sig i sina hem. I maj 2020 fortsatte projektet virtuellt via videosamtal tillsammans med fem olika familjer.

TILL GALLERIET

VAD ÄR ETT GOTT LIV?

Under tre års tid samlar Nordsjö 21 in deltagarnas tankar om hur ett gott liv ser ut.

Utgåede från materialet skapas olika konstnärliga helheter i Nordsjö.

TILL GALLERIET

 

LJUSETS FEST 2019

Den 16.11.2019 firade vi den traditionsenliga stadsdelsfestivalen Ljusets fest, som arrangeras av lokala aktörer i Nordsjö. Nordsjö 21 deltog bland annat med verket Remember me, en ljusstig längs Kangaslampi damm. Under promenaden fick publiken tillsammans med konstnärer fundera på teman som att sörja och att ge upp något. Över 800 deltagare tog del av ljusfesten.

TILL GALLERIET

SKÖRDEFEST

Nordsjö 21 deltog i skördefesten i Gamla Nordsjö den 17.8.2019. Under dagen diskuterades frågor om ett gott liv samt de förändringar som sker i stadsdelen. Nordsjö 21 samlade in invånarnas sorger, glädjeämnen, drömmar och mardrömmar, samt uppträdde med de döede svanarnas dans.

TILL GALLERIET