Det ekologiska valet som utgångspunkt

11.04.2024 kl. 10:00
Föreställningen Julius Caesar, 2020–2023, hade hållbarhet i åtanke i hela produktionsprocessen – kostymdesigner Liisa Pesonen och scenograf Milla Martikainens skrev en rapport om arbetet. Bekanta dig med den här!

Vi är tacksamma och glada att kunna dela en inspirerande, konkret och praktisk rapport om hur ett ekologiskt tänk som genomsyrar en hel produktion, påverkar både det konstnärliga uttrycket och engagemanget för miljön. Våra frilansande konstnärskollegor bjuder både på roliga detaljer, kreativalösningar och direkta budgetfrågor: hur mycket tid krävs det för att planera, återvinna och samla, lagra och cirkulera olika material?

Rapporten riktar sig i första hand till mindre teatrar och det fria fältets arbetsmetoder. På stora institutioner är det andra volymer som gäller, medlösningar som återanvändbara scenografimoduler med mera. Gemensamt för alla är att arbetet för mer hållbara lösningar kräver ett engagemang och resurser.

Ekologiska metoder borde ingå i det konstnärlig arbetet i alla processer. Idag krävs det fortfarande ett aktivt val, ett val som bör artikuleras genast i början av processen. I arbetet med Julius Caesar förband sig arbetsgruppen redan i planeringsprocessen till ekologiskt hållbara val. Arbetsgruppen och produktionen funderade tillsammans på vad det kan betyda för föreställningens estetik, innehåll och produktion. Vi ställde frågor om hurdana ekologiska arbetsmetoder vi väljer, om vi är redo att acceptera de begränsningar valmöjligheterna medför och om metoderna syns i slutresultatet som en del av verkets innehåll?

- ur inledningen i rapporten av Milla Martikainen och Liisa Pesonen.

Läs rapporten i sin helhet här (på finska).

Klockriketeatern