Open call – NOBELFESTEN

12.04.2024 kl. 09:00
Klockriketeatern introducerar i samarbete med Svenska folkskolans vänner NOBELFESTEN – ett nytt koncept med en serie av nyskapade texter. Under nästa teatersäsong presenterar vi – på scen och inför publik – totalt tio nya korta texter som inspirerats av fem Nobelpristagare i litteratur.

Vi har valt att för premiärsäsongen av Nobelfesten uttryckligen bjuda in kvinnliga eller icke-binära skribenter som i en växelsång med en kvinnlig Nobelpristagare skapar en helt ny klang.

Öppen utlysning – Open call

Det här är vår inbjudan – skriv för oss och för publiken!
Vi söker modiga initiativ, kanske en lokal förankring till det universella
– låt fantasin flöda och kreativiteten blomma.

Vi efterlyser kvinnliga och icke-binära personer som vill skriva en kort text.

Vi erbjuder fem kvinnliga Nobelpristagare som inspiration – Du skriver en konstnärlig kommentar, en pendang, ett svar till en självvald originaltext eller till Nobelpristagarens livsverk. 

Formen är fri, men texten ska kunna framföras på scenen, på cirka 15 minuter. 

Verken framförs på svenska, men förslagen kan lämnas in även på skandinaviska, finska eller engelska. 

Texterna kan presenteras av författaren själv eller av högst tre skådespelare.

Skicka in ett – eller flera – förslag senast den 12.5.2024.
Teatern betalar ett arvode för tio utvalda texter – se anvisningarna!

Närmare instruktioner följer längre ner.

Nobelfesten 2024–25

Under teatersäsongen 2024–25 arrangerar vi totalt fem olika Nobelfester. Det blir fantastiska kvällar kring litteratur i olika genrer, med klassisk bildning och kulturkrockar. 

Varje kväll står en Nobelpristagare och två inbjudna skribenter med varsin text i fokus. Programmet bjuder alltså på en Nobelpristagare och två svar. Texterna talar för sig och kompletteras av analys, bakgrund och samtal.

De fem första Nobelpristagarna är Svetlana Aleksijevitj, Annie Ernaux, Herta Müller, Toni Morrison och Selma Lagerlöf.

Nobelfesten ordnas på SFV-huset G18 i Helsingfors.
Vi berättar mer om konceptet Nobelfesten och om samarbetet med SFV i början av teatersäsongen.

Anvisningar – Gör så här

1. Välj en av de nämnda Nobelpristagarna i litteratur. Du hittar författarna och Svenska Akademiens prismotivering längre ner.

2. Skriv kort och koncist (totalt max. cirka 650 ord) ditt förslag med
   a. Motivation – varför är du intresserad av denna författares verk?
   b. Synopsis – ett utkast för din egen text (innehåll och form)

3. Mejla ditt förslag på svenska, finska eller engelska till klockrike@klockrike.fi

Vi vill ha ditt förslag senast den 12.5.2024
 

Vad händer sedan?

4. En urvalsjury väljer på basen av de förslag vi får in tio synopsis för fortsatt utveckling. Juryns ordförande är teaterchef Dan Henriksson.

5. Klockriketeatern kontaktar de utvalda skribenterna innan midsommar och beställer totalt tio texter. De slutliga texterna levereras mot slutet av sommaren.

6. Teatern och skribenterna utvecklar och integrerar senare de nya verken så att programmet under Nobelfesten bildar en helhet. Det slutgiltiga verket bör kunna framföras inför publik på högst 15 minuter, av en till tre läsare och med rätt små tekniska medel.

Ersättningar?

För det första skedet (synopsis) betalas inget arvode.
För ett färdigt verk (ca 15 min) erbjuder vi en ersättning enligt Författarförbundets tariffer.
 

Nobelförfattarna för premiärsäsongen är:

Svetlana Aleksijevitj (2015) – för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid.

Annie Ernaux (2022) – för det mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar.

Selma Lagerlöf (1909) – på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning.

Toni Morrison (1993) – som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet.

Herta Müller (2009) – som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap.

 

Frågor?

Mejla oss på klockrike@klockrike.fi 
Mer om Klockriketeatern: klockrike.fi/teatern


Nobelfesten är ett samarbete med Svenska folkskolans vänner (SFV).
Klockriketeatern