Scenograf och kostymdesigner Liisa Pesonen: En färgstark och flyttbar föreställning

17.04.2024 kl. 15:00
Läs Liisa Pesonens tankar om Bellman och processen med föreställningen BELLMAN – Är jag född så vill jag lefva!

Scenograf och kostymdesigner Liisa Pesonen, vad fascinerar dig med Bellman?

Det är alltid på något sätt fascinerande att få chansen att böka runt med verk, texter och människor som ingår i kulturkanon. Då får man chansen att undersöka vad som har hänt runt omkring, ett hurdan samhälle som har lyft upp dem och på vilket sätt dessa texter tilltalar en publik av idag.
 

Vilka teman behandlar föreställningen och hur närmar du dig dem?

Vår utgångspunkt är Bellmans texter, så temana kommer därifrån: vi arbetar just nu med sånger med både bibliska och naturteman – men också alla de där välkända sångerna fyllda med uråldriga gudar och olika karaktärer och drickande, som man kanske kommer att tänka på i första hand då man talar om Bellman. Bellmans eget förhållande till samhället, arbetet och kungen är också av intresse. Genom processarbete siktar vi också på att föra fram ett bredare innehåll och intressanta kombinationer till scenen.
 

Vilken typ av estetik kommer vi att se?

Estetiken är också ännu under arbete, men lutar mot någon slags färgstark och humoristiskt varm kombination av modern tid, 1700-talets svenska Stockholm och den mytomspunna antiken.
 

Tillsammans med Skärgårdsteatern kommer vi att turnera i kustregionen med m/s Sälö och föreställningen kommer att spelas i ett nytt utrymme varje kväll. Vilka möjligheter och utmaningar skapar detta för ditt arbete?

Att nå ut till människor mitt i sommaren är definitivt Skärgårdsteaterns möjlighet. När det kommer till scenografi och kostymdesign bjuder en turné med en båt å andra sidan på många utmanande förhållanden. Man kan inte ta med sig en oändlig mängd saker och lösningarna måste tåla transporter och konstant packande, då det väl ute i skärgården inte är möjligt att ersätta det trasiga bara sådär.

Skärgårdslivet påverkar också underhållet av kostymerna. Å andra sidan skapar omständigheterna också tydliga ramar inom vilka man kan göra snabba lösningar. Dessutom bidrar begränsningarna i mängden saker automatiskt också till lekfullhet i föreställningen, då rekvisita och kostymer används mångsidigt i föreställningen.


Att göra ekologisk teater är ett nyckelvärde för både Klockriketeatern och dig som konstnär. Hur avspeglas det i denna produktion?

Vi lever i ett sådant överflöd av materialöverskott att till exempel design baserad på återvunnet material inte alltid ger en estetik som för åskådarens tankar till ekologi. Ekologi är kanske mer synlig för oss som en del av designprocessen: vi utgår från lösa koncept och tillgängligt överloppsmaterial, och försöker sedan se om vi kan matcha ihop dem med verkets visuella logik. För en turné är det angeläget att också tänka på människors hållbarhet: scenografi som är lätt att frakta, packa och underhålla.

 

Här kan du läsa en rapport om de ekologiskt hållbara metoder Liisa Pesonen, tillsammans med scenograf Milla Martikainen, arbetade med i föreställningen Julius Caesar. (På finska.)

Klockriketeatern