Ljud- och musikansvarige Oscar Fagerudd: Bellmans musik och texter i en mer nutida kontext

08.05.2024 kl. 10:00
Läs Oscar Fagerudds tankar om Bellman och processen med föreställningen BELLMAN – Är jag född så vill jag lefva!

Vad fascinerar dig med Bellman?

– Medan jag har bekantat mig med Bellmans material så har jag fascinerats av de texter som har ett större allvar och djup i sig – till skillnad från många av de texter som präglats av den typiska 1700-tals humorn som vi idag förknippar med Bellman. Genom de här texterna har jag lärt känna nya sidor av honom, vilket också har gjort det lättare att relatera till honom.

Hur har du närmat dig Bellmans musik i och med arbetet med föreställningen?

– Bellman använde sig mycket av kända melodier från sin samtid, vilket är något jag har fastnat för. Jag försöker lägga Bellmans musik och texter i en mer nutida kontext genom att använda mig av mer moderna genrer och instrumenteringar.

Hur arbetar ni med musiken tillsammans med arbetsgruppen?

– Med tanke på gruppens otroliga musikaliska kompetens, skulle det vara dumt att inte arbeta fram musiken tillsammans. Jag kommer med grundläggande tankar och riktlinjer. Genom att samarbeta kan gruppen, särskilt ensemblen, känna att de har en närmare kontakt med materialet vilket jag tror ger mycket till den musikaliska helheten. Vi är alla på samma plan.

Varför lyssnar vi fortfarande på Bellman idag? Hurdana kvaliteter finns i hans sånger?

– Jag kanske lever i min egen bubbla, men jag är inte säker på att man lyssnar så mycket på Bellman idag. Absolut lever hans verk vidare i vår kultur – vi sjunger våra snapsvisor och så finns ju ”Gubben Noak” som dyker upp nu som då. Men jag kan inte säga att Bellman verkar vara så aktuell i den generation jag tillhör. 

– Hans verk innehåller teman som absolut går att anpassa till dagens läge, men de är skrivna i en kontext som kan kännas föråldrad och med värdegrunder som man bör vara kritisk till idag. Men hur som helst är Bellmans verk en stor del av vår kultur och de har haft en betydelsefull inverkan bl.a. på vårt språk, diktkonsten och trubadurskapet. Jag tror att det är viktigt att kunna hitta skönhet även i de texter och verk som kommer från tider då värdegrunderna är väldigt olika de vi har idag.

Berätta om dig själv och ditt mångsidiga konstnärskap!

– Jag är musiker till utbildning men har jobbat som ljuddesigner och -tekniker inom teater i flera år nu. Jag gillar att lära mig nya saker och strävar till att ge mig själv åtminstone en ny utmaning varje år. Jag är intresserad av att bygga upp utrymmen och specifika stämningar. Därför ser jag väldigt mycket fram emot processen att föra det utrymmet vi skapar tillsammans, till alla de olika ställen som denna föreställning ska spelas på, och sedan se vad de platserna ger till själva föreställningen.

Läs mer om föreställningen BELLMAN – Är jag född så vill jag lefva!

KÖP BILJETTER

Klockriketeatern