Titel
Slutspel
Artikel

Slutspel (1958) är ett av Samuel Becketts mest kända stycken. Pjäsens titel anspelar på slutskedet av ett parti schack, där utgången redan är förutbestämd men spelet fortsätter som en ritual. På Klockriketeatern blir uppsättningen en allegori för ett (kulturekonomiskt och -politiskt) tynande teaterklimat, där känslan av upplösning ständigt är närvarande men skådespelarna trots detta fortsätter sin föreställnin

Skapad
03.03.2009
Publicerad
1