NORDSJÖ 21 – Vad är ett gott liv?

Konst och gratisevenemang i Nordsjö under hela hösten!


Klockriketeatern, KOM-teatern och Finlands fotografiska museum har i sex års tid arrangerat konst- och kulturupplevelser på olika håll i Nordsjö. Tillsammans med lokala aktörer och invånare har vi bland annat undersökt vad ett gott liv innebär.

I höst kulminerar samarbetet i en festival bestående av olika evenemang. Under hela hösten gör vi en djupdykning i nordsjöbornas betraktelser kring framtiden och det förflutna. Olika platser väcks till liv genom berättelser och tillsammans får vi njuta av konstupplevelser i de mörka höstkvällarna. 

Hjärtligt välkomna!

 

PRELIMINÄRT PROGRAM
 

15.8 | Invigning – Dansar med träden

1.10 | Premiär för videoverket Päähenkilöt

11.10 framåt | Vyöhyke V | Zon V | Tsooni V | Зона B | Aagga V | V منطقة

21.11 | Urpremiär på körverket Kangaslammen rannat


 

NORDSJÖ 21Dansen "Den döende svanen" på byggarbetsplatsen vid Nordsjö nya gymnasium i juni 2019. Bild: Kastehelmi Korpijaakko.

Klockriketeatern jobbar tillsammans med KOM-teatern och Finlands fotografiska museum kring det tvärkonstnärliga projektet Nordsjö 21. Det treåriga projektet (2019-2021) förverkligas som en del av Helsingfors kultur- och fritidssektors Helsingforsmodell och är en fortsättning på projektet Gömda Nordsjö (2016-2018).

Nordsjö 21 sammanför lokala aktörer kring tvärkonstnärlig verksamhet, konstworkshops, stads- och byevenemang samt konst i offentliga rum. År 2021 skapas en föreställning utgående från det material och de idéer som samlats in under verksamhetsåren. 

Målet med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat. Konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar. Kulturens tillgänglighet stärks genom att skapa nya verksamhetsmodeller i samarbete med aktörer inom området och konstinstitutioner. 

Om du är intresserad av att samarbeta med oss, ta kontakt!

På Klockriketeatern är det producent Julia Hovi som ansvarar för projektet:
julia.h.k.hovi@gmail.com

 

 


Bild: Kastehelmi Korpijaakko


FOTOUTSTÄLLNING: DET NYA VANLIGA 

Vad är ett gott liv då något nytt och obekant förändrar tillvaron totalt. Fotoutställingen Det nya vanliga tar i december 2020 över köpcentret Columbus i Nordsjö. Columbus är tillgängligt för alla och det går att se utställningen till exempel i samband med att man handlar.

Under våren 2020 fick nästan alla anpassa sej till en helt ny tillvaro. I olika workshops i samarbete med Nordsjö 21 tog sej nordsjöborna modigt an projektet att föreviga sin nya vardag och de förändringar den medfört. Under det gemensamma fotoprojektet märkte vi att bilderna kan fungera som broar mellan människor på distans. Det blev tydligt hur viktigt det är att dela vardagens små detaljer med varandra. Samtidigt har nordsjöborna kanske mer än vanligt kunnat njuta av närmiljön och visat uppskattning för vad naturen kan erbjuda i den nya vardagen.


Bild: Juhani Greinert, Doften av mat

LJUSETS FEST 2020 

Den 15 november deltog Nordsjö 21 åter i den årliga Ljusfesten i Nordsjö, denna gång tillsammans med ljuskonstnären Otso Vartiainen.

Ljuskonstverket Remember me bestod av en ljuskrona på den lilla ön i Kangaslampi damm, samt olika ljuskällor som letade efter varann i vattnet.

I en bok vid bryggan fick publiken skriva vad de är villiga att ge upp. 

VIRTUELLT FOTOALBUM

Under året 2019 och våren 2020 har Nordsjö 21 besökt olika mänskors hem i Nordsjö. Nordsjöborna har berättat om sina liv, via fotoalbum och betydelsefulla föremål i sina hem. På grund av undantagstillståndet och coronaviruspandemin tvingades många av deltagarna isolera sig i sina hem. I maj 2020 fortsatte projektet virtuellt via videosamtal tillsammans med fem olika familjer.

TILL GALLERIET

VAD ÄR ETT GOTT LIV?

Under tre års tid samlar Nordsjö 21 in deltagarnas tankar om hur ett gott liv ser ut.

Utgåede från materialet skapas olika konstnärliga helheter i Nordsjö.

TILL GALLERIET

 

LJUSETS FEST 2019

Den 16.11.2019 firade vi den traditionsenliga stadsdelsfestivalen Ljusets fest, som arrangeras av lokala aktörer i Nordsjö. Nordsjö 21 deltog bland annat med verket Remember me, en ljusstig längs Kangaslampi damm. Under promenaden fick publiken tillsammans med konstnärer fundera på teman som att sörja och att ge upp något. Över 800 deltagare tog del av ljusfesten.

TILL GALLERIET

SKÖRDEFEST

Nordsjö 21 deltog i skördefesten i Gamla Nordsjö den 17.8.2019. Under dagen diskuterades frågor om ett gott liv samt de förändringar som sker i stadsdelen. Nordsjö 21 samlade in invånarnas sorger, glädjeämnen, drömmar och mardrömmar, samt uppträdde med de döede svanarnas dans.

TILL GALLERIET