Iida Hämeen-Anttila dramatiserar Vladimir Sorokins Ice

15.11.2017 kl. 05:20
Iida Hämeen-Anttila dramatiserar den ryske författaren Vladimir Sorokins succéroman Ice för Klockriketeaterns och Von Krahls kommande föreställning.

Tematiskt kretsar verket kring kulter och radikaliserade grupperingar och frågar sig vad det är som får oss att vilja både höra till och samtidigt stänga ut.

- Det extrema behovet av att känna tillhörighet är något som också konsten måste ta fasta på, inte bara på ett intellektuellt plan, utan också genom de stora känslorna. Sorokins Ice är ett mycket aktuellt verk, säger Hämeen-Anttila.

Ice kombinerar drag från olika religioner och radikala rörelser på ett sätt som närmar sig science fiction. Arbetet med texten är en utmaning.

- Sorokins text är totalt genrelös, eller snarare innehåller den alla genrer från det smaklöst deckarakiga till det poetiskt vackra och berörande. Det är en fascinerande värld som samtidigt är både ful och vacker.

Hämeen-Anttila medger att hon inte alltid är säker på vad Sorokin vill att man ska ta på allvar och var han helt enkelt skämtar med läsaren. Att dramatisera en roman innebär en helt annan process än att skriva egen text. Det gäller att hitta en balans mellan originalet och den egna tolkningen.

- Tillsammans med regissören Essi Räisänen har vi funderat mycket på romanens kärna och dess lagbundenheter. Inom de ramarna går det att vara fri. Vi vill överföra Sorokin groteska och vackra bilder till scenen, men utan att gå endast på textens villkor.

Före arbetet med själva texten gjorde Räisänen och Hämeen-Anttila ett gediget researcharbete, där de bland annat intervjuade olika experter på radikalisering, religiösa sekter och populism.

Är det viktigt att förstå vad som får människor att radikaliseras?

- Frågan om att förstå kontra att dra tydliga gränser är svår. Svaret är kanske ett annat på samhällelig nivå än inom konsten, funderar Hämeen-Anttila

- Det var ändå intressant att personerna vi träffade ofta till en början inte var speciellt intresserade av någon ideologi. Däremot hade de ett starkt behov av att tillhöra en gemenskap, att inte vara ensamma. Den tanken är lätt att greppa, även om steget till en radikaliserad ensaksrörelse är mycket längre.

Klockriketeaterns och Von Krahls Ice har prermiär i Tallinn i januari och i Helsingfors i mars 2018.

Ida Henrikson