Vill du bli medlem i Klockriketeatern rf?

15.02.2022 kl. 13:15
Bli en del av vårt glada gäng och få en inblick bakom kulisserna!

Klockriketeaterns konstnärliga verksamhet upprätthålls av den registrerade föreningen Klockriketeatern rf – som nu tar emot nya medlemmar!

Som medlem har du möjlighet att delta i årsmöten, bekanta dej närmare med teaterns verksamhet och vara med om att påverka.

Medlemmarna får också vårt nyhetsbrev som utkommer ca en gång i månaden samt specialerbjudanden och inbjudningar till evenemang.

Medlemskapet är gratis och förbinder dej inte till något.

Bli medlem genom att skicka ett mejl till klockrike@klockrike.fi
Använd rubriken: medlemskap i Klockriketeatern rf
Skriv ditt namn, din adress, telefonnummer och epost

Behandling av personuppgifter: Genom att skriftligen anhålla om medlemskap ger du ditt samtycke till att föreningen sparar dina personuppgifter enligt GDPR. Uppgifterna sprids inte till tredje part. Medlemskapet kan avslutas genom att meddela föreningen om det per e-post. Uppgifterna raderas efter avslutat medlemskap.
Klockriketeatern