Julius Caesar PÅ SVENSKA

31 Elokuu 2021 kl. 19.00–20.45

BILJETTER

Julius Caesar är en av William Shakespeares mest kända klassiker, som ändå sällan har spelats i Finland. Nu lyfter Klockriketeaterns och Sirius Teaterns karnevalistiska uppsättning fram en spegel mot 2020-talet, samtidigt som den är trogen Shakespeares originaltext och språk.

Julius Caesar kombineras tragedi och komedi med blankvers och glittertoga. Genom att utnyttja teaterns otaliga möjligheter presenteras en ömsom seriös, ömsom grotesk lek kring teman som maktbegär, maskulinitet och ära.

De starka visuella elementen och den absurda humorn erbjuder publiken flera nivåer av igenkännelse och förundran.

Föreställningen granskar den patriarkala världsordningen och de mekanismer som får mänskor att starta krig, hellre än att medge att de har fel.

Vi får följa med de historiska händelserna ur olika synvinklar. Var och en av huvudpersonerna bidrar på sitt sätt till att läget blir allt mer katastrofalt – alla lika oförmögna att bryta mönstret.

Antikens ursprungliga mansplainers som bara älskar att höra sin egen röst gestaltas här i en mångfald av sinsemellan motstridiga former. Inga strukturer är eviga – ifall vi inte vill det.

REGI: Carl Alm
DRAMATURGI: Per Ehrström
SCENOGRAFI: Milla Martikainen
KOSTYM: Liisa Pesonen
LJUD & MUSIK: Kristian Ekholm
LJUS: Matti Raita
PÅ SCENEN: Wilhelm Grotenfelt, Tuuli Heinonen, Paul Holländer, Johanna af Schultén, Sanna StellanPaikka
Teaterhuset Universum
Styrmansgatan 13
00100 Helsinki


Järjestäjä
Klockriketeatern